Make your own free website on Tripod.com

Kampikammio

Kampikammion puristussuhteesta riippuu miten suurella paineella seos virtaa ohivirtausaukkoja pitkin männän yläpuolelle. Kampikammion puristussuhde riippuu kampikammion tilavuudesta. Mitä pienempi on tilavuus sitä suurempi puristussuhde. Mikäli puristussuhde on suuri, seos virtaa nopeassa tahdissa ja moottori kiertää hyvin. Jos taas puristussuhde on alhainen, jää palotilaan virtaavan seoksen määrä suuremmilla kierroksilla pienemmäksi, mutta pienillä kierroksilla taas palotilaan pääsee enemmän seosta kuin suuremman puristussuhteen omaavalla kampikammiolla, joten alakierrosvääntö on paljon parempi. Joissain moottoreissa (kuten nuoremmissa Tomoksissa) on kampikammiota jatkettu sen ulkopuolella olevaan tyhjään tilaan. Mikäli virittäjä haluaa paremman tehon yläkierroksilla, voi tämän tilan täyttää jollain sopivalla aineella. Männän sisään männäntapin päälle ei kannata yrittää laittaa mitään täytettä kampikammion puristussuhdetta nostaakseen, sillä kyseinen tila on niin pieni, ettei sillä ole tehon kannalta kovinkaan suurta merkitystä. Lisäksi tällöin männän "luonnollinen" jäähdytys estyy, mikä kuumentaa mäntää ja lisää kiinnileikkaantumisriskiä.