Make your own free website on Tripod.com

Tehari

eli tehari made by "ihan ite"

Alkukäyrä

Alkukäyrän pituudella on seuraavanlainen merkitys moottorin tehoon: Eli mitä lyhyempi alkukäyrä on sitä parempi teho yläkierroksilla eli se parantaa huipputehoa, ja pidempi alkukäyrä siirtää tehoaluetta alemmille kierroksille parantaen alakierrosvääntö. Alkukäyrän pituudelle ei voi antaa mitään pituuksia vaan sun on itse kokeiltava mikä on paras pituus. Alkukäyrän halkaisian täytyy olla sama kuin sylinterin pakoaukon halkaisija, koska jos niillä on eroja voi sinne syntyä virtausta huonontavia turbulensseja, samoin myös alkukäyrän ja laajennuskartion yhdistys kohdassa pitää kummankin halkaisian oltava saman kokoinen.

Laajennuskartio

Laajennuskartion kokonaiskulman lähtöarvoksi voisi antaa 15:astetta (kokonaiskulma) tuosta arvosta sitten täytyy ruveta etsimään sitä oikeaa kokeilemalla. laajennuskartion kartikulman asteluvulla on seuraavanlainen merkitys moottorin tehoon: suurempi kartiokulma --> suurempi maksimiteho, kaventaa moottorin käyttökelpoista tehoaluetta, pienempi kartiokulma --> teho jakautuu laajemmalle käyntinopeusalueelle. Mikäli kartiokulma on valittu pieneksi, on kartion oltava pitkä, jotta sen toisen pään halkaisijasta saadaan riittävän suuri pakoputken kokonaistilavuuden kannalta. Seuraavassa miten pakoputken tilavuus vaikuttaa moottorin tehoon: jos tilavuus on suuri --> Moottorin teho alakierroksilla paranee, jos taas tilavuus on pieni --> nostaa moottorin huipputehoa ja siirtää tehoaluetta ylöspäin.

Keskilieriö

Keskilieriön halkaisija määräytyy laajennuskartion loppuhalkaisian perusteella. Keskilieriön pituus vaikuttaa luonnolisesti pakoputken kokonaistilavuuteen, jonka merkitys selvitettiin jo edellä.

Supistuskartio

Supistuskartion koon vaikutukset ovat samat kuin laajennuskartiossa eli suurempi kartiokulma --> suurempi maksimiteho, kaventaa moottorin käyttökelpoista tehoaluetta, pienempi kartiokulma --> teho jakautuu laajemmalle käyntinopeusalueelle. supistuskartion maksimiarvoksi voisi antaa 25:astetta (kokonaiskulma)

Loppuputki

Loppuptuken koolla on suuri merkitys pakoputken toiminnassa: Jos loppupilli on liian iso niin pakokaasu pääsee purkautumaan putkesta liian helposti, josta seurauksena on hyvä huippunopeus, mutta paska vääntö, ja jos loppuptuki on liian pieni voi siitä olla seurauksena moottorin likka ylikuumeneminen ja koneen kiinnileikkaaminen.